Dessa villkor gäller för garantiprogrammet

För att få ta del av garantiprogrammet finns det dock vissa villkor från du som företagare bör ha koll på. Här följer en lista med några av de viktigaste:

– Garantiavtalet upprättas mellan Riksgäldskontoret och alla deltagande kreditinstitut. Kreditprövning genomförs som vanligt, och varje lån som kreditinstitutet beviljar i enighet med avtalets villkor omfattas automatiskt av garantin.

– Programmet avser i första hand nya lån till mindre och medelstora företag som haft grundläggande god ekonomi, men drabbats av svårigheter till följd av coronaviruset.

– Garantiavtalet får utfärdas till icke-finansiella företag som driver verksamhet i Sverige. Krediterna ska hjälpa med finansieringsbehov och får även användas till rörelsekapital och investeringar.

– Lånen får inte överstiga 75 miljoner kronor per företag. Efter särskilt prövning av Riksgäldskontoret kan dock högre lånebelopp i tillåtas i undantagsfall.

– Staten ersätter kreditinstitutet med upp till 70 procent vid förlust på det lån som garantin avser. Detta i enighet med villkor som specificeras i garantiavtalet mellan Riksgäldskontoret och aktuellt kreditinstitut.

– Stödet får inte kombineras med annat stöd för samma lån

– Låntagaren är inte skyldig att amortera på befintliga lån i det kreditgivande institutet under tiden som kreditgarantin gäller. 

– Garantiavgiften bestäms med grund från respektive låntagares aktuella riskklass. 

– För att få ett garantilån måste företaget åta sig att under lånets löptid inte ta beslut om nya bonusar eller andra former av rörlig ersättning till företagsledningen.

För mer detaljerad information om garantiprogrammet, gå in på:
https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/garantier-och-lan/foretagsakuten-garantiprogram-for-foretag/ramar-for-garantiprogrammet-for-foretag/

Hur söker jag företagslån?

Riksgälden har i samband med krispaketet fått i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier på sammanlagt max 100 miljarder kronor till banker och kreditinstitut i Sverige. Dessa får i sin tur låna ut till företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen, och själva ta en stor del av risken.

Effekterna av Coronapandemin har lett till att många företag kämpar för att få det att gå runt ekonomiskt. Regeringen har dock infört krispaket för att mildra de negativa effekterna, och många regioner har infört en tillfällig stödform – så kallade omställningscheckar.

Företag som vill ansöka om ett garanterat lån, kan vända sig till en bank som har skrivit garantiavtal med Riksgäldskontoret. En kreditprövning av företaget genomförs alltid som vanligt, men skillnaden är att nu tas även hänsyn till statens lånegaranti, där staten tar 70% av risken. Något som kan leda till att lånet lättare beviljas.

Villkoret för att söka garantilån är att företaget i grunden haft en stark verksamhet och gått med vinst, men nu drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.