Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

ALMI Företagspartner ägs tillsammans av regionerna och staden, och har i större omfattning fått statliga medel till ett så kallat brygglån. Detta lån riktar sig till mindre och medelstora företag som efter coronavirusets spridning har fått problem med finansieringen. Man kan även vända sig till Nyföretagarcentrum som finns i alla kommuner, och har möjlighet att erbjuda stöd och hjälp till mindre företag som drabbats av virusspridningens effekter.

Kontakt: 0455-73 10 00 eller region@regionblekinge.se

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.