Kungsbacka kommun

Driver du företag i Göteborgsregionen och drabbas av ekonomiska problem finns det hjälp att få. Företagsakuten erbjuder snabb och kostnadsfri rådgivning i upp till fem timmar, kostnadsfritt och självklart under sekretess.

Kontakt: 020-100 132

Mer information: https://www.kungsbacka.se/Naringsliv-och-arbete/Driva-och-utveckla-foretag/Rad-och-stod-till-foretag/Foretagsakuten/

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Just nu är kan det vara väldigt kämpigt att vara företagare. I Kungsbacka har du som företagare möjlighet att begära anstånd med kommunens avgifter, och behöver du stöd och rådgivning är du välkommen att ringa kommunen, hjälp finns att få.

Kontakt: 0300-83 40 00 eller naringsliv@kungsbacka.se

Mer information: https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid-19/information-till-foretagare/

Mark kommun

Driver du företag i Marks kommun drabbas av ekonomiska problem finns det hjälp att få. Företagsakuten erbjuder snabb och kostnadsfri rådgivning i upp till fem timmar, kostnadsfritt och självklart under sekretess.

Kontakt: 020-100 132

Mer information: https://businessregiongoteborg.se/sv/utveckla-ditt-foretag/ekonomiska-problem-i-foretaget-foretagsakuten-kan-hjalpa-dig

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Coronaviruset slår hårt mot samhället, och även Marks kommun. För att stötta de lokala företagarna har Föreningen Företagarna i samarbeta med kommjunen öppnat en företagsakut, som erbjuder experthjälp och information kring stödpaket till näringslivet.

Kontakt: 0320-21 72 26

Mer information: https://www.mark.se/invanare/saker-kommun/krisberedskap/information-om-coronaviruset-covid-19/naringslivet/foretagsakuten/

Mark kommun

Driver du företag i Marks kommun drabbas av ekonomiska problem finns det hjälp att få. Företagsakuten erbjuder snabb och kostnadsfri rådgivning i upp till fem timmar, kostnadsfritt och självklart under sekretess.

Kontakt: 020-100 132

Mer information: https://businessregiongoteborg.se/sv/utveckla-ditt-foretag/ekonomiska-problem-i-foretaget-foretagsakuten-kan-hjalpa-dig

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Coronaviruset slår hårt mot samhället, och även Marks kommun. För att stötta de lokala företagarna har Föreningen Företagarna i samarbeta med kommjunen öppnat en företagsakut, som erbjuder experthjälp och information kring stödpaket till näringslivet.

Kontakt: 0320-21 72 26

Mer information: https://www.mark.se/invanare/saker-kommun/krisberedskap/information-om-coronaviruset-covid-19/naringslivet/foretagsakuten/

Mellerud kommun

Mindre och medelstora företag i Mellerud kommun som drabbats av ekonomiska utmaningar är välkomna att kontakta Företagsakuten. Det kan handla om allt från problem med lönsamhet eller obetalda skulder. Här får du prata med erfarna rådgivare som hjälper dig att ta fram en handlingsplan att ta dig ur krisen.

Kontakt: 070-625 12 08

Mer information: https://www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete/foretagsakuten/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Mellerud kommun ser mycket allvarligt på coronavirusets följder, och gör sitt bästa för att underlätta för de lokala företagen, bland annat genom anstånd med betalning av kommunala fakturor, samt tidigarelägga betalningar.

Kontakt: 0530-180 00 eller kommunen@mellerud.se

Mer information: https://www.mellerud.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/nyheter/stodpaket-till-det-lokala-naringslivet/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

För att stötta västsvenska företag som drabbats av coronavirusets negativa effekter, finns alla vanliga stöderbjudanden tillgängliga att söka, tillsammans med nya typer av stöd för att möta de nya svårigheterna.

Kontakt: foretagsfinansiering@vgregion.se

Mer information via läs mer nedan.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.