Timrå kommun

Timrå har ett rikt näringsliv med både stora internationella bolag, och många mindre lokala företag. Här finns även företagsstöd i form av flera starka och aktiva nätverk som står redo att stötta dig och ditt företag.

Kontakt: 060-16 31 00 eller timra.kommun@timra.se

Mer information: http://www.timra.se/naringslivarbete/vifinnsharfordig.4.48ff27ec16df76a85d0192bf.html

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
För att stötta Timrås företag som står inför stora utmaningar till följd av coronaviruset, har Timrå kommun startat en företags akut. Här kan du som företagare snabbt få kostnadsfri ekonomisk rådgivning i upp till fem timmar. Målet är att förhindra konkurs och se till att du kan behålla dina medarbetare.

Kontakt: Fyll i detta formulär

Mer information: http://www.timra.se/naringslivarbete/aktuellt/foretagsakuten.4.ee8ad991707365763b108b.html

Örnsköldsviks kommun

Det ska vara enkelt för dig att driva företag i Örnsköldsviks kommun. Näringslivsenheten arbetar alltså tillsammans med näringslivsorganisationerna för att företagen i Örnsköldsvik ska kunna utvecklas, och du kan få stöd och hjälp i en rad olika frågor.

Kontakt: 0660-887 27 eller camilla.rodin@ornskoldsvik.se

Mer information: https://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning.4.33413099136f658053c19a4.html

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

För att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset, har Örnsköldsvik kommun i samarbete med flera andra aktörer, inrättat en företagsakut. Här erbjuds du som företagare i Örnsköldsvik snabb och kostnadsfri rådgivning i upp till fem timmar.

Kontakt: foretagslotsen@ornskoldsvik.se

Mer information: https://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning/informationforforetaggallandecoronaviruset/foretagsakuten.4.7af3422d170f278c8291d79f.html

Olofström kommun

Vid oförutsedda händelser som leder till svåra utmaningar för ditt företag, gäller det att agera klokt och rätt. Då kan du behöva hjälp och stöd att analysera och prioritera rätt för att på bästa sätt ta dig igenom den svåra tiden, och även få stöd i att hantera den oro och stress som situationen skapar.
Kommunen har ett avtal med Vårsta Diakoni, som gärna lotsar div vidare till ett antal externa certifierade rådgivare, specialiserade på stödsamtal i krislägen. Du får upp till fyra timmars kostnadsfri rådgivning om hur du kan hantera situationen och komma vidare. 

Mer information och kontaktformulär: https://www.harnosand.se/naringsliv-arbete–integration/har-finns-hjalp-till-dig-som-foretagare-med-anledning-av-coronaviruset/foretagsakuten/foretagsakuten—krishantering-for-dig-som-ar-foretagare.html

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Om du som företagare behöver analysera den nya situation ni har hamnat i till följd av coronaviruset, kan du vända dig till Härnösands företagsaktut. Det är ett samarbete mellan kommunen och flera andra aktörer, där du får upp till två timmars kostnadsfri företagsrådgivning, självklart under sekretess.

Mer information och kontaktformulär: https://www.harnosand.se/naringsliv-arbete–integration/har-finns-hjalp-till-dig-som-foretagare-med-anledning-av-coronaviruset/foretagsakuten/foretagsakuten—radgivning-och-stod-till-dig-som-foretagare.html

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

För att mildra de negativa effekterna av coronakrisen, har mindre företag i Region Västernorrland möjlighet att söka stöd i form av en utvecklingscheck på max 150 000 kronor.

Kontakt: 0611-800 00

Mer information via läs mer nedan.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.