Umeå kommun

Som företagare i Umeå har du tillgång till flera olika typer av rådgivning och stöd. Det kan handla om allt från finansiering till nätverk, och Umeå kommun samarbetar med flera olika aktörer.

Kontakt: 090-16 10 00

Mer information: https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/foretagslotsochevenemangslots/radgivningochstod.4.232bb3eb132b9e0c2ca800021614.html

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Umeå kommun har vidtagit flera åtgärder för att mildra de negativa effekter som coronapandemin för med sig. Du som företagare i Umeå är välkommen att kontakta Företagsakuten, där du får rådgivning för att minska de ekonomiska konsekvenserna.

Kontakt: 090-16 10 00 eller umea@foretagarna.se

Mer information: https://umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/foretagslotsochevenemangslots/radgivningochstod/informationtillforetagmedanledningavcoronavirus/foretagsakuten.4.4fa3ce061710a5131765af.html

Skellefteå kommun

I Skellefteå kommun kan du som företagare vända dig till Näringslivskontoret för att få stöd och råd vid olika utmaningar.

Kontakt: Kontakt: 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se

Mer information: https://www.skelleftea.se/naringsliv/foretag-stod-och-radgivning

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

För att mildra stötta det lokala näringslivet och mildra konsekvenserna av coronapandemin, har Skellefteå kommun vidtagit en rad åtgärder. Till exempel anstånd för kommunala fakturor, möjlighet för uteserveringar att hålla öppet både tidigare och senare på året, och inga avbokningsavgifter för lokaler inom kultur och fritid.

Kontakt: 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se

Mer information: https://www.skelleftea.se/coronavirus/for-foretag/stotta-naringslivet

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Region Västerbotten har på grund av den pågående coronapandemin tagit fram en ny stödform för att stötta företag som drabbats extra hårt. Stödet är en tillfällig omställningscheck som är sökbart till om med 2020-09-30.

Kontakt: 090-785 00 00 eller regionen@regionvasterbotten.se

Mer information via läs mer nedan.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.