Filipstad kommun

I linje med Region Värmlands uppdrag att skapa tillväxt och stimulera näringslivet, erbjuder de finansiering och stöd för att stärka din verksamhet, oavsett vilken fas den befinner sig i.

Kontakt: 010-831 50 00

Mer information: https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/projektmedel-bidrag-och-foretagsstod/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Driver du företag i Filipstads kommun och har drabbats av coronavirusets negativa effekter, kan du vända dit till den lokala företagsakuten för kostnadsfri rådgivning.

Kontakt: 0725-99 03 40 eller naringsliv@filipstad.se

Mer information:
https://www.filipstad.se/nyheter/coronanyheter/foretagsjour.4217.html

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Arbetet för att ta fram stöd och åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset innebär för näringslivet pågår intensivt. Driver du ett företag i Värmland som har hamnat i kris, finns stöd och hjälp att få. Välkommen att kontakta Värmlands företagsjour där du får prata med en rådgivare som svarar på frågor och guidar dig vidare gällande regionala stödåtgärder.

Kontakt: 010-831 90 50

Mer information via läs mer nedan.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.