Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Många företag i Uppsala är hårt utsatta på grund av coronaviruset. Därför har Uppsala kommun startat en tillfällig företagsakut, dit du som driver ett mindre företag (max 50 anställda) kan vända dig för att få snabb och kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Du får även vägledning i hur du kan söka statliga stödåtgärder, och självklart sker allt under sekretess.

Kontakt: 018-727 00 00 eller naringsliv@uppsala.se

Mer information via läs mer nedan.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.