Sigtuna kommun

Näringslivsenheten i Sigtuna kommun jobbar aktivt med att skapa ett bra företagsklimat för alla kommunens företag, i alla storlekar. Här kan du få rådgivning av entreprenörer, eller lotsas vidare till rätt ställa beroende på vad du behöver hjälp med.

Kontakt: 08-591 260 00 eller naringsliv@sigtuna.se

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Tillsammans med NyföretagarCentrum har Sigtuna kommun startat en tillfällig Företagsakut för att stötta lokala företag som drabbats av coronavirusets effekter.
Företagsakuten finns där för dig som har ett mindre eller medelstort i Sigtuna kommun, och erbjuder kostnadsfri rådgivning samt lotsning till andra aktörer som kan hjälpa dig vidare.

Mer information och kontaktformulär: https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/foretagsakuten.html

Norrtälje kommun

Om ditt företag behöver hjälp av kommunen, har Norrtälje kommun startat en Företagslots, för att få mer samordning och ett helhetsgrepp i kontakten med kommunen. Företagslotsen ger rådgivning och praktisk information i olika frågor som rör ditt företag.

Kontakt: 073-962 37 54 eller marcus.iliev@norrtalje.se

Mer information: https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/naringslivsutveckling/foretagslots/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
För att hjälpa de lokala företagens utmaningar, har Norrtälje kommun startat en Företagsakut. Hit kan du som företagare höra av dig för att få kostnadsfri rådgivning, och möjlighet att tillsammans med kommunen och deras samarbetspartners ta fram en handlingsplan för hur du kan gå vidare.

Kontakt: foretagsakuten@norrtalje.se.

Mer information och kontaktformulär: https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/krisberedskap/norrtaljehjalper/foretagsakuten/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Almi och Region Stockholm har gått samman och startat en företagsjour. Driver du ett mindre eller medelstort företag som har drabbats av coronakrisen, kan du vända dig hit med dina frågor och få råd och stöd. Det är en kostnadsfri tjänst där allt som diskuteras är under sekretess.

Kontakt: 08-520 277 90

Mer information via läs mer nedan.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.