Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

För att stötta det lokala näringslivet i Örebro erbjuds företag bland annat omställningscheckar, samt uppskov av inbetalningar för flera kommunala avgifter. Är du företagare i Örebro län har drabbats av coronavirusets effekter, är du även välkommen att kontakta företagsjouren. Här kan du via Almis rådgivare få hjälp med företagsrådgivning och finansiering.

Kontakt: 019-602 99 00 eller foretagsjouren@regionorebrolan.se

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.