Arvidsjaur kommun

Arvidsjaurs kommun har fler en 1100 registrerade företag, och är du en av dessa som behöver hjälp och stöd i frågor till din verksamhet, är du välkommen att höra av dig till Näringslivsenheten. Deras uppdrag är att samordna och lotsa dit till rätt myndighet utifrån dina behov.


Kontakt: 0960-155 00 eller kommun@arvidsjaur.se

Mer information: https://arvidsjaur.se/sv/utveckling/naringsliv/

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
För att stödja det lokala näringslivet och mildra de ekonomiska konsekvenserna, har Arvidsjaurs kommun vidtagit ett antal åtgärder. Till det hör bland annat förlängda förfallodatum för kommunala avgifter och hyror, samt kostnadsfritt externt konsultstöd för att hjälpa dit ta fram underlag du kan använda dig av i dialogen med eventuella finansiärer.


Kontakt: 0960-129 40 eller kommun@arvidsjaur.se

Mer information: https://arvidsjaur.se/sv/kommun/nyheter/asdfbgv/

Gällivare kommun

Behöver du hjälp och stöd angående din verksamhet i Gällivare, är du välkommen att kontakta Gällivare Näringsliv för rådgivning.

Kontakt: 0702-36 31 96 eller monica.johansson@gallivarenaringsliv.se

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Har du som företagare i Gällivare frågor kring anstånd, korttidsarbete eller olika stödåtgärder, är du välkommen att kontakta Företagsakuten. Här får du stöd och rådgivning gällande ekonomiska frågor och vilka stöd som finns tillgängliga.

Kontakt: 0702-36 31 96 eller foretagsakuten@gallivarenaringsliv.se

Mer information: https://www.gallivarenaringsliv.se/foretagsakuten

Haparanda stad

Region Norrbotten investerar i Norrbotten genom egna utvecklingsinitiativ, och samtidigt stötta andras. Med hjälp av olika typer av regionala utvecklingsmedel hjälper Region Norrbotten företag och projekt som gynnar den regionala utvecklingen. 

Kontakt: 0920-28 40 00

Mer information: https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Haparanda Stad har tagit fram ett antal åtgärder för att mildra de negativa effekterna till följd av coronakrisen. Bland annat presentkortssystem för att stötta lokala handlare, och startat en företagsjour, där du som företagare får råd och stöd att ta dig ur krisen.

Kontakt: 0922-260 00 eller kommunen@haparanda.se

Mer information: https://www.haparanda.se/foretagande/foretagssupport-med-anledning-av-coronaviruset.html

Jokkmokk Kommun

Behöver du stöd och hjälp med ditt företag, är du välkommen att kontakta Jokkmokks lokala näringslivsbolag Strukturum. Här erbjuds allt från affärsplan och kontakt med myndigheter till ansökningar och mentorstöd, och hjälper dig gärna vidare.

Kontakt: 070-640 17 32 eller info@strukturum.se

Mer information: https://jokkmokk.se/naringsliv/driva-och-utveckla/

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Jokkmokks kommun har tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit fram ett antal åtgärder för att mildra de konsekvenser som coronakrisen har fört med sig. Det handlar bland annat om möjligheten att söka anstånd för kommunala fakturor, avgifter och hyror.
Kontakt: 0971-171 45 eller ekonomi@jokkmokk.se
Mer information: https://jokkmokk.se/Nyheter-och-Event/Nyheter/Naringsliv/jokkmokks-kommun-hjalper-foretagen/

Kalix Kommun

Näringslivsutvecklarna i Kalix kommun har som uppgift att på olika sätt bidra till näringslivets utveckling och expansion. Genom deltagande och samverkan i olika nätverk och projekt, skapar de på ett aktivt sätt ett bra klimat för företagen i kommunen.

Kontakt: 0923-650 00 eller birgitta.m.larsson@kalix.se

Mer information: https://www.kalix.se/Utveckling/naringsliv

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Kalix kommun har tagit fram flera åtgärder för att underlätta för drabbade företag, och har även förstört sin företagssupport. Här kan du som företagare få upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning för att få stöd och hjälp i hur du ska gå vidare.
Kontakt: naringsliv@kalix.se

Mer information: https://www.kalix.se/Aktuellt/utveckling/covid-19-sa-arbetar-kalix-kommun-for-att-underlatta-for-foretag/

Kiruna Kommun

Region Norrbotten investerar i Norrbotten genom egna utvecklingsinitiativ, och samtidigt stötta andras. Med hjälp av olika typer av regionala utvecklingsmedel hjälper Region Norrbotten företag och projekt som gynnar den regionala utvecklingen. 

Kontakt: 0920-28 40 00

Mer information: https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
I Kiruna kommun kan företagare som påverkats av coronaviruset, vända sig till Miljökontoret för att få stöd och kostnadsfri rådgivning. De vänder sig i första hand till de som har kontakt med Miljökontoret som myndighet, dvs restauranger, butiker, hotell och gym, men alla är välkomna att höra av sig.

Kontakt: 0980-701 40

Mer information: https://kiruna.se/Kommun/Bygga-bo-miljo/Nyheter-bygga-bo-miljo/kostnadsfri-radgivning-till-foretag/

Luleå Kommun

Region Norrbotten investerar i Norrbotten genom egna utvecklingsinitiativ, och samtidigt stötta andras. Med hjälp av olika typer av regionala utvecklingsmedel hjälper Region Norrbotten företag och projekt som gynnar den regionala utvecklingen. 

Kontakt: 0920-28 40 00

Mer information: https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
För att stötta företag och entreprenörer som har drabbats ekonomiskt av coronapandemin, finns Företagssupporten. Här kan du som företagare ställa frågor om vilka stödmöjligheter och insatser som finns tillgängliga, som att söka anstånd med skatter och avgifter.

Kontaktformulär: https://www.lulea.se/kampanjer/foretagssupporten/foretagssupporten.html#Kontakt  

Mer information: https://www.lulea.se/kampanjer/foretagssupporten/foretagssupporten.html

Piteå Kommun

Företag i Piteå som behöver rådgivning gällande finansiering eller service med att lotsas vidare till kommunen eller olika myndigheter, kan kontakta Näringslivsavdelningens företagslots.

Kontakt: 0911-69 70 00 eller foretagslots@pitea.se

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
För Piteås näringsliv är coronakrisen mest kopplad till handel, besöksnäring och kultur. För att stärka stödet till det lokala näringslivet, finns nu en Företagsakut med syfte att lindra virusspridningens negativa effekter. Här ligger fokus på att informera och erbjuda kostnadsfri och personlig rådgivning, oavsett vilka utmaningar du står inför. 

Kontakt: 0911-69 70 00 eller foretagsakuten@pitea.se
Mer information: https://www.pitea.se/Naringsliv/foretagsakuten-pitea/om-foretagsakuten/

Älvsbyn Kommun

Älvsbyns kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning till både nystartade företag, men även befintliga som behöver information och stöd inom företagsutveckling. 

Kontakt: 0929-170 00

Mer information: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagarcentrum/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
I samarbete med Företagarna erbjuder Älbsbyns kommun en krisstödfunktion/företaglots för de lokala företagarna. Syftet är att ge stöd och hjälp i den rådande coronakrisen, och här kan du som företagare få rådgivning, individuell handlingsplan och uppföljning.
Kontakt: naringsliv@alvsbyn.se

Mer information: https://www.alvsbyn.se/nyheter/krisstodfunktion-foretagslots-for-naringslivet/

Överkalix Kommun

I Överkalix kommun finns en speciell grupp vid namn Överkalix Näringslivs & Etableringsgrupp. De har en bred kompetens och lika brett nätverk, och deras uppgift är att stödja de lokala företagens intressen och skapa ett gott företagsklimat.
Kontakt 070-115 33 56 eller bo.haggroth@overkalix.se
Mer information: https://foretagssupporten.overkalix.se/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
När det gäller coronaviruset kan ovanstående grupp vara en resurs gällande företagsstöd, banklån och anstånd.
Kontakt 070-115 33 56 eller bo.haggroth@overkalix.se
Mer information: https://foretagssupporten.overkalix.se/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

För att mildra effekterna av coronaviruset, har Region Norrbotten vidtagit flera åtgärder för att underlätta för de lokala företagen. Bland annat snabbare utbetalning på beviljade och genomförda investeringar, och utbetalningar på enbart faktura.

Kontakt: 0920-28 40 00

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.