Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

För att ta sig igenom krisen och rädda jobben har staten temporärt tagit över sjuklöneansvaret, och företag har getts möjlighet till anstånd med betalning av avgifter, samt korttidspermittering för att kunna behålla arbetskraften.
För att få reda på vilka stöd som finns tillgängliga går det att kontakta Jourhavande företagslots, ett antal personer som lotsar dig rätt.

Kontakt: 0480-448 348 eller oskar.lind@regionkalmar.se

Mer information och andra kontaktpersoner via läs mer nedan.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.