Bollnäs kommun

För dig i Bollnäs som driver ett mindre eller medelstort företag i Gävleborg, är det möjligt att söka företagsstöd hos Region Gävleborg. Syftet med stödet är att uppmuntra tillväxt, en hållbar utveckling, och att hålla länet levande.

Kontakt: 026-15 40 00 eller rg@regiongavleborg.se

Mer information: https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Bollnäs kommun har i samband med coronakrisen tagit fram ett kommunalt paket för att underlätta för de lokala företagen. Samtidigt erbjuder de fyra timmars gratis konsultation med redovisningsbyrå, för att snabbt kunna hjälpa dig som företagare (med max 75 anställda) att sätta upp en handlingsplan.

Kontakt: 0278-250 00 eller naringslivochutveckling@bollnas.se

Ovanåker kommun

För dig i Ovanåker som driver ett mindre eller medelstort företag i Gävleborg, är det möjligt att söka företagsstöd hos Region Gävleborg. Syftet med stödet är att uppmuntra tillväxt, en hållbar utveckling, och att hålla länet levande.

Kontakt: 026-15 40 00 eller rg@regiongavleborg.se

Mer information: https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Du som driver företag i Ovanåker och har drabbats av coronavirusets konsekvenser, erbjuds i samarbete med flera redovisningsbyråer, förstärkt företagsrådgivning i form av gratis konsultstöd. Målet är att göra det lättare för företag i Ovanåker att ta sig igenom coronakrisen på bästa sätt.

Kontakt: 0271-570 00 eller kommun@ovanaker.se
Mer information:

https://www.ovanaker.se/omkommunen/krisochsakerhet/informationomcoronaviruset/foretagochnaringsliv/gratiskonsultstod.5002.html

Eller https://nationellaforetagsakuten.se/

Hudiksvall kommun

Behöver du råd och stöd gällande ditt företags framtid, är du välkommen att kontakta Hudiksvalls Näringslivs AB. Kanske har efterfrågan på dina varor och tjänster minskat, eller så står du för någon annan typ av utmaning? Oavsett är det ett bra tips att boka in ett möte med HNA.

Kontakt: 0650-55 66 31 eller ola.sjostrom@hna.se

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Hudiksvalls Näringslivsbolag har i samarbete med flera olika företagsfrämjande aktörer öppnat Företagsjouren. Hit kan du som företagare vända dig för att få stöd i de utmaningar du står inför till följd av coronakrisen. Jouren fungerar som en väg in, och du kan få hjälp med att ansöka om de stödåtgärder som finns tillgängliga, eller att sätta upp en handlingsplan för just ditt företag.

Kontakt: 0650 – 55 66 20 eller hudikfuture@hna.se

Mer information: https://hna.se/foeretag-och-corona/foeretagarjouren/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Med anledning av coronapandemin öppnar Gävle kommun tillsammans med Nyföretagarcentrum Gästrikland en Företagsakut. Företagare i Gävle kommun kan därigenom få upp till tre timmars konstnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Kontakt: 026-17 80 00 eller gavle.kommun@gavle.se

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.