Avesta Kommun

Avesta är en kommun med ett brett näringsliv med allt från tunga industrier, handel och mindre tjänsteföretag. Här finns även många olika stödformer, och för få veta vad som fungerar bäst för just ditt företag, är du välkommen att kontakta Tillväxt Avesta.
Kontakt: 0226-64 50 00 eller servicecenter@avesta.se
Mer information: https://avesta.se/naringsliv-och-arbete/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Avesta kommun har godkänt ett program med olika åtgärder för att stötta Avestas företag som drabbats ekonomiskt av Coronaviruset. Det handlar bland annat om möjligheten att kunna ge anstånd med betalning av kommunala fakturor, hyror och avgifter.

Kontakt: 0226-64 50 00 eller servicecenter@avesta.se

Mer information: https://avesta.se/naringsliv-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/stod-till-foretagare-i-coronatider/

Falun kommun

Falu kommun arbetar tillsammans med näringslivet för att hjälpa företagen att utvecklas och expandera, allt för att Falun ska vara konkurrenskraftig som etableringsort.
Kommunen erbjuder bland annat företagsservicen företagslots, dvs en väg in till kommunen för dig som är företagare. Funktionen hjälper till med information och guidar dig genom reglar och lagar.
Vid behov erbjuds du även kostnadsfri rådgivning med konsumentjuridiska rådgivare.

Kontakt: 023-830 00 eller kontaktcenter@falun.se

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Företag som drabbats hårt av Coronapandemin erbjuds möjlighet att köpa extern konsulthjälp. Det kan bland annat handla om att ta fram en krisplan för ekonomin, stöd i ditt ledarskap eller stresshantering. Detta finansieras med stöd från Region Dalarna, för max 20 000 kronor per insatsområde.

Hedemora kommun

I Hedemora är kommunen den största arbetsgivaren med ca 1 300 anställda. Här finns dock även många andra både stora och små företag inom olika branscher.
Kontakt: 0225 – 340 00 eller kommun@hedemora.se

Mer information: www.hedemoranaringsliv.se

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Om ditt företag har drabbats ekonomiskt eller på annat sätt på grund av Coronapandemin, finns det hjälp att få. Företagarhjälpen Hedemora kommun är en kostnadsfri tjänst som vägleder företag bland de stöd och åtgärder som finns tillgängliga.
Kontakt: 0225 – 348 67 eller sofie.jutner@hedemoranaringsliv.se

Mer information: https://www.hedemoranaringsliv.se/

Ludvika kommun

Ludvika har mycket att erbjuda sina invånare, och behöver du råd och stöd för att kunna driva ditt företag framåt, är du välkommen att ta kontakt med kommunen.

Kontakt: 0240-860 00 eller info@ludvika.se

Mer information: https://www.ludvika.se/jobb-och-foretagande

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Företag som har drabbats ekonomiskt av coronaviruset och har svårigheter att betala kommunala avgifter, fakturor och hyror kan ta kontakt med kommunen för att hitta en lösning, till exempel en avbetalningsplan. 

Kontakt: 0240-860 00 eller info@ludvika.se

Mer information: https://www.ludvika.se/omsorg-och-hjalp/sakerhet-och-kris/coronaviruset-covid-19

Orsa kommun

I Orsa Kommun arbetar Näringslivskontoret med näringslivsfrågor, utveckling, rådgivning och service för företag. Samtidigt bevakar och kommunicerar de näringslivets intressen och behov för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Här erbjuds även kostnadsfri och kvalificerad rådgivning till både befintliga och blivande företag.
Kontakt: 0250-55 21 00 eller orsa.kommun@orsa.se

Mer information: https://www.orsa.se/naringsliv-och-arbete/starta-och-driva-foretag/radgivning-och-stod.html

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
För företag som har fått eller riskerar att få ekonomiska problem som en effekt av Coronapandemin, har Orsa Kommun har tillsammans med några till aktörer startat upp en Företagsakut. Syftet är att hjälpa Orsaföretagare med snabb och kostnadsfri rådgivning, och skapa en handlingsplan för hur ni ska gå vidare.
Kontakt: 0250-55 21 00 eller foretagsakuten@orsa.se

Mer information: https://orsa.se/naringsliv-och-arbete/starta-och-driva-foretag/foretagsakut-for-orsaforetagare.html?sv.12.2a24f8de1641683d12560bf.route=/current-id&sv.target=12.2a24f8de1641683d12560bf

Borlänge kommun

Om du behöver vägledning i ditt företag eller funderar på att starta ett företag i Borlänge är du välkommen att kontakta Borlänge kommuns Företagslots. Här samlas berörda tjänstemän för att kunna hantera ärendet så effektivt och smidigt som möjligt. Allt för att det ska göra det enklare att både starta och driva företag i kommunen.
Kontakt: 0234-740 00 eller näringslivskontoret@borlange.se
Mer information: https://www.borlange.se/jobb-och-foretagande/foretag-stod-och-radgivning

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Företag i Borlänge som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin har möjlighet att få hjälp av bland annat affärsrådgivare, redovisningsekonomer och andra företagare för att få en analys av företagets behov.

Kontakt: 0234-740 00 eller näringslivskontoret@borlange.se

Mer information: https://www.borlange.se/jobb-och-foretagande/corona—krishjalp-information-och-foretagsfrukost

Gagnef Kommun

I Gagnef finns Företagslotsen, som fungerar som en guide när du behöver hjälp med att hitta rätt kontakter inom olika förvaltningar och organisationer inom företagsservice.
Kontakt: 0241-15489 eller naringsliv@gagnef.se
Mer information: https://www.gagnef.se/naeringsliv/foeretagslots/

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
För att stötta företag i Gagnef som drabbats av problem på grund av Coronaviruset har kommunen infört en rad åtgärder, bland annat anstånd med att betala kommunala avgifter, fakturor och hyror. Företagarna i Leksand, Rättvik och Gagnef har även gått samman för att upprätta en företagsakut.
Kontakt: foretagsakuten.lrg@foretagarna.se eller tel: 070-274 85 11

Mer information: https://www.gagnef.se/naeringsliv/

Leksand Kommun

För dig som är företagare i Leksand finns flera olika stöd- och finansieringsformer. Du kanske behöver företagsstöd för att utveckla ditt företag, eller få rådgivning och kunskap om vissa områden. I Dalarna finns flera företagsfrämjare som gärna hjälper till med bland annat finansiering och rådgivning. 

Kontakt: 0247-800 00 eller kommun@leksand.se

Mer information: https://www.leksand.se/medborgare/arbete-och-foretagande/foretag-stod-och-radgivning/radgivning-och-stod/foretagsstod/

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Leksands kommun arbetar aktivt för att stötta det lokala näringslivet. Bland annat fick restaurangerna tillstånd att öppna sina uteserveringar tidigare, samtidigt som företag och föreningar vid behov kan ansöka om anstånd med kommunala fakturor, avgifter och hyror.

Kontakt: 0247-800 00 eller kommun@leksand.se
Mer information: https://www.leksand.se/medborgare/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/krisberedskap/coronaviruset-covid-19/samlad-information-till-naringslivet-angaende-coronavirusets-effekter/

Mora Kommun

Utvecklingsenheten hos Mora Kommun har en mångsidig kompetens, ett brett nätverk och ger dig som företagare service, stöd och rådgivning inom näringslivsutveckling.
Kontakt: 0250-260 00 eller mora.kommun@mora.se
https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete.html

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Mora kommun har med anledning av coronapandemin öppnat en tillfällig företagslots, som guidar dig till rätt hjälp. Exempelvis möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och kontakt med aktörer som arbetar med att stötta bolag. 

Kontakt: 250-260 45 eller naringsliv@mora.se
Mer information: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/information-i-coronatider-for-dig-som-ar-foretagare.html

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Företag som drabbats hårt av Coronapandemin erbjuds möjlighet att köpa extern konsulthjälp. Det kan bland annat handla om att ta fram en krisplan för ekonomin, stöd i ditt ledarskap eller stresshantering. Detta finansieras med stöd från Region Dalarna, för max 20 000 kronor per insatsområde. 

Kontakt: 023-49 00 00 eller region.dalarna@regiondalarna.se

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.