Karlshamn kommun

Om du behöver hjälp med något som rör ditt företag, till exempel finansiering, byta bolagsform eller skaffa ett tillstånd, är du varmt välkommen att kontakta Näringslivsenheten i Karlshamn. Här erbjuds företagsrådgivning tillsammans med aktörer som till exempel ALMI.
Kontakt: 0454-815 00 eller naringsliv@karlshamn.se
Mer information: https://naringsliv.karlshamn.se/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Karlshamns kommun har presenterat ett åtgärdspaket med flera insatser för att stötta det lokala näringslivet.
Bland insatserna ser vi bland annat att de företag som hur sina lokaler av Karlshamns kommun kan få möjlighet att skjuta upp sina hyror. I restaurangbranschen får företagen minimerad avgift för alkoholansökan, och Karlshamn erbjuder tillfälliga arbeten inom den kommunala organisationen.
Kontakt: 0454-815 00 eller naringsliv@karlshamn.se
Mer information: https://naringsliv.karlshamn.se/naringsliv-och-utveckling/information-om-coronaviruset-for-dig-som-ar-foretagare/

Olofström kommun

Beroende på vilka frågor du som företagare har, guidar Olofströms Näringsliv dig gärna vidare till rätt instans, så du får den hjälp och stöd du behöver.
Kontakt: 0454-922 00 eller info@olofstromsnaringsliv.se
Mer information: https://www.olofstromsnaringsliv.se/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Olofströms kommun arbetar aktivt för att stötta det lokala näringslivet. Tillsammans med olika instanser för de allt för att dämpa konsekvenserna för företagen runt Olofström. Till exempel får mindre företag kostnadsfri rådgivning och hjälp att söka tillgängliga stödåtgärder, samtidigt som kommunägda fastigheter och lokaler vid behov kan få anstånd eller sänkning av hyran under en viss tid. Det görs även en särskild satsning på marknadsföring av den lokala handeln och besöksnäringen.

Kontakt: 0454-922 00 eller info@olofstromsnaringsliv.se
Mer information: https://www.olofstromsnaringsliv.se/startsida/corona

Olofström kommun

Beroende på vilka frågor du som företagare har, guidar Olofströms Näringsliv dig gärna vidare till rätt instans, så du får den hjälp och stöd du behöver.
Kontakt: 0454-922 00 eller info@olofstromsnaringsliv.se
Mer information: https://www.olofstromsnaringsliv.se/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Olofströms kommun arbetar aktivt för att stötta det lokala näringslivet. Tillsammans med olika instanser för de allt för att dämpa konsekvenserna för företagen runt Olofström. Till exempel får mindre företag kostnadsfri rådgivning och hjälp att söka tillgängliga stödåtgärder, samtidigt som kommunägda fastigheter och lokaler vid behov kan få anstånd eller sänkning av hyran under en viss tid. Det görs även en särskild satsning på marknadsföring av den lokala handeln och besöksnäringen.

Kontakt: 0454-922 00 eller info@olofstromsnaringsliv.se
Mer information: https://www.olofstromsnaringsliv.se/startsida/corona

Karlskrona Kommun

Om du behöver hjälp med något som rör ditt företag, till exempel finansiering, byta bolagsform eller skaffa ett tillstånd, är du varmt välkommen att kontakta Näringslivsenheten i Karlskrona kommun.
Här erbjuds företagsrådgivning tillsammans med aktörer som till exempel ALMI.
Kontakt: 0455-30 30 00 eller karlskrona.kommun@karlskrona.se
Mer information: https://www.karlskrona.se/naringsliv/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Alla företag inom besöksnäringen som har drabbats negativt av coronapandemin under perioden mellan den 12 mars till och med 31 augusti 2020, är välkomna att söka ekonomiskt stöd på max 50 000 kronor från kommunen.
Kontakt: 0455-30 30 00 eller karlskrona.kommun@karlskrona.se
Mer information: https://www.karlskrona.se/naringsliv/naringslivet-i-karlskrona/aktuellt-for-foretagare/anmalan-om-stod-for-besoksnaringen/

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

ALMI Företagspartner ägs tillsammans av regionerna och staden, och har i större omfattning fått statliga medel till ett så kallat brygglån. Detta lån riktar sig till mindre och medelstora företag som efter coronavirusets spridning har fått problem med finansieringen. Man kan även vända sig till Nyföretagarcentrum som finns i alla kommuner, och har möjlighet att erbjuda stöd och hjälp till mindre företag som drabbats av virusspridningens effekter.

Kontakt: 0455-73 10 00 eller region@regionblekinge.se

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.