Omställningscheck innebär att du som driver ett mindre eller mellanstort företag vars omsättning har minskat på grund av Covid-19, kan få hjälp med dina kostnader. I de regioner där omställningscheckar har införts, går alltså regionen in och betalar upp till 80% av kostnaderna, i vissa regioner upp till 200 000 kronor. Stödet är avsett till att kunna genomföra speciella omställningsinsatser som krävs för att ditt företag ska kunna möta krisen på bästa sätt.

Olika villkor i olika regioner

Omställningscheckarna kan vara av mycket stor betydelse för det lokala näringslivet, då det ger en viktig skjuts i möjligheten att utveckla och förändra verksamheten. Regionerna har lite olika summor de fördelar i den här satsningen, alltså är villkoren lite olika beroende på vilken region du tillhör och kan ansöka hos.
Vissa regioner står för upp till 90% av kostnaden, men då ofta till en lite lägre maxsumma. Även storleksgränserna på företagen varierar något, medan vissa endast erbjuder omställningscheckar till vissa branscher.  För att få reda på vad som gäller för ditt företag, kan du besöka din regions hemsida och läsa mer om både omställningscheck men även andra stödåtgärder du kan ta del av. Du ansöker sen digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobilt BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Omställningscheckens användningsområden

En omställningscheck kan bland annat användas till att bredda verksamheten med hjälp av olika utbildnings- eller kompetensinsatser. De passar även perfekt för företag som vill göra en ny hemsida, eller förändra den nuvarande, och därför behöver konsulthjälp. Detta är särskilt aktuellt för dig som driver butik och behöver satsa mer på en e-handelslösning för att nå ut till dina kunder. Andra användningsområden kan vara att finna helt nya marknader, eller (speciellt för besöksnäringen) vinna tillbaka marknader som minskat i samband med krisen. Helt enkelt allt som kan göras för att minska företagets sårbarhet och göra det mer konkurrenskraftigt under kristiden. I vissa regioner finns även möjligheten att kombinera omställningschecken med ett mikrostöd, där bidrag kan lämnas även till inventarier och maskiner.

Hur söker jag företagslån?

Riksgälden har i samband med krispaketet fått i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier på sammanlagt max 100 miljarder kronor till banker och kreditinstitut i Sverige. Dessa får i sin tur låna ut till företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen, och själva ta en stor del av risken.

Effekterna av Coronapandemin har lett till att många företag kämpar för att få det att gå runt ekonomiskt. Regeringen har dock infört krispaket för att mildra de negativa effekterna, och många regioner har infört en tillfällig stödform – så kallade omställningscheckar.

Företag som vill ansöka om ett garanterat lån, kan vända sig till en bank som har skrivit garantiavtal med Riksgäldskontoret. En kreditprövning av företaget genomförs alltid som vanligt, men skillnaden är att nu tas även hänsyn till statens lånegaranti, där staten tar 70% av risken. Något som kan leda till att lånet lättare beviljas.

Villkoret för att söka garantilån är att företaget i grunden haft en stark verksamhet och gått med vinst, men nu drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.