Behåll din personal med hjälp av korttidspermittering 

Coronapandemin har varit ett hårt slag för de svenska företagen, som har lett till uppsägningar och i värsta fall konkurs. Syftet med korttidspermittering är att drabbade företag inte ska behöva säga upp sin personal, utan istället behålla dem för att snabbt kunna återgå till det normala när läget vänder. 

Korttidspermittering kan alltså användas av företag som har stött på ekonomiska utmaningar till följd av oväntade händelser. Det innebär i praktiken att de anställda under en period går ner i arbetstid, och samtidigt går staten in och stöttar arbetsgivaren ekonomiskt.
De anställda får på så sätt behålla en stor del av sin vanliga lön, samtidigt som företagets personalkostnader går ner, och trycket på ekonomin lättar.
För att korttidspermitteringen ska kunna genomföras, måste dock både arbetsgivaren och de anställda vara överens om det. 

Förslaget bygger på ett tidigare förslag om ett nytt stödsystem vid korttidsarbete. Skillnaden är dock att subventioneringsgraden ökar markant under 2020, och staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden. I slutet av maj röstade riksdagen även ja till förslaget om att ytterligare förstärka systemet, så att arbetsgivaren kan minska med upp till 80 procent under sommaren.

Korttidspermittering – villkor och fakta

– Lönetaket för att få tillgång till stödet ligger på 44 000 kr i månaden 

– Företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga svårigheter som inte har kunnat undvikas eller förutspås. 

– Stödet gäller exempelvis föreningar och aktiebolag. Ensamföretagare som driver enskild firma kan inte ansöka. 

– Arbetsgivaren ska tidigare ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att sänka personalkostnaderna.
– Stöd för korttidsarbete ska finnas i egna avtal eller kollektivavtal.

För att testa om ditt företag har rätt till korttidspermittering, samt får mer information om hur ni ska ansöka om stödet, gå in här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

Hur söker jag företagslån?

Riksgälden har i samband med krispaketet fått i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier på sammanlagt max 100 miljarder kronor till banker och kreditinstitut i Sverige. Dessa får i sin tur låna ut till företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen, och själva ta en stor del av risken.

Effekterna av Coronapandemin har lett till att många företag kämpar för att få det att gå runt ekonomiskt. Regeringen har dock infört krispaket för att mildra de negativa effekterna, och många regioner har infört en tillfällig stödform – så kallade omställningscheckar.

Företag som vill ansöka om ett garanterat lån, kan vända sig till en bank som har skrivit garantiavtal med Riksgäldskontoret. En kreditprövning av företaget genomförs alltid som vanligt, men skillnaden är att nu tas även hänsyn till statens lånegaranti, där staten tar 70% av risken. Något som kan leda till att lånet lättare beviljas.

Villkoret för att söka garantilån är att företaget i grunden haft en stark verksamhet och gått med vinst, men nu drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare, gå till din region för att ta reda på vilket stöd du kan få som företagare i den region du är verksam.