Garantiavtalet gör det lättare att få lån

I början av coronautbrottet föreslog regeringen tillsammans med flera andra åtgärder, en statlig lånegaranti till företag som vill söka lån för att finansiera sin verksamhet. Lånegaranti innebär att – i första hand mindre och medelstora företag – lättare kan få lån, samtidigt som räntan hålls nere hos bankerna. 

Den inledande planen var att garantiprogrammet finnas tillgänglig fram till den 30 juni 2020, men tillsammans med anslutna banker och kreditinstitut har Riksgälden gjort bedömningen att behovet kvarstår. Alltså förlängs teckningsperioden till en början 3 månader till, fram till den 30 september.

Lånegaranti hos banker med garantiavtal

Företag som vill ansöka om ett garanterat lån, kan vända sig till en bank som har skrivit garantiavtal med Riksgäldskontoret. En kreditprövning av företaget genomförs alltid som vanligt, men skillnaden är att nu tas även hänsyn till statens lånegaranti, där staten tar 70% av risken. Något som kan leda till att lånet lättare beviljas.

Villkoret för att söka garantilån är att företaget i grunden haft en stark verksamhet och gått med vinst, men nu drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

Lånen ska sen användas för att finansiera företagens vanliga löneuttag, och inte användas till exempelvis bonusar eller uttag av vinst. 

Skulle sen en förlust uppstå på lånet, går staten in och ersätter banken med upp till 70% av förlusten, vilket leder till minskad risk för bankerna att låna ut pengarna. För att finansiera statens utgifter till följd av garantin, behöver bankerna betala en avgift till Riksgäldskontoret. Denna avgift baseras på det låntagande företagets riskklass.

Lånegarantin finns till för alla företag

Även om lånegarantin i första hand riktar sig till mindre och medelstora företag, finns det ingen bestämd gräns, utan företag av alla storlekar är välkomna att ansöka om stödet. Däremot finns det en begränsning på själva lånets storlek, där maxsumman ligger på 75 miljoner kronor per företag.  

Tack vare lånegarantin kan räntan som företaget betalar på lånet bli lägre än i vanliga fall, och det finns även möjlighet att göra uppskov på räntan under de första 12 månaderna. 

Läs mer om lånegarantin här: https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/garantier-och-lan/foretagsakuten-garantiprogram-for-foretag/

Hur söker jag företagslån?

Riksgälden har i samband med krispaketet fått i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier på sammanlagt max 100 miljarder kronor till banker och kreditinstitut i Sverige. Dessa får i sin tur låna ut till företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen, och själva ta en stor del av risken.

Effekterna av Coronapandemin har lett till att många företag kämpar för att få det att gå runt ekonomiskt. Regeringen har dock infört krispaket för att mildra de negativa effekterna, och många regioner har infört en tillfällig stödform – så kallade omställningscheckar.

Företag som vill ansöka om ett garanterat lån, kan vända sig till en bank som har skrivit garantiavtal med Riksgäldskontoret. En kreditprövning av företaget genomförs alltid som vanligt, men skillnaden är att nu tas även hänsyn till statens lånegaranti, där staten tar 70% av risken. Något som kan leda till att lånet lättare beviljas.

Villkoret för att söka garantilån är att företaget i grunden haft en stark verksamhet och gått med vinst, men nu drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

Frågor och svar

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “korttidsarbete”.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se där du loggar in med mobild BankID och väljer “Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19”.

Detta varierar mellan olika regioner, så läs mer på din regions hemsida för att få veta vad som gäller just dig. .

Alla branscher inklusive enmansföretag omfattas av garantin – med undantag endast för finansiella företag.

Gör tillväxtverkets webbtest så får du snabbt en första indikation om ni har rätt till stödet: länk 

Information

Olika regioner kan ha särskilda möjligheter att hjälpa företagare. I vissa fall finns stöd på regional nivå, medan andra regioner har ett flertal olika rekommendationer på organisationer du kan vända dig till som företagare, på kommunal nivå såväl som i din stad.

Gå till din region för att ta reda på vilket stöd du som företagare kan få i den region du är verksam.